รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

หมายเหตุ* ขอให้นักศึกษาอ่านประกาศคำชี้แจงระเบียนในการรายงายตัว หน้าเวปไซต์  http://bcnt.ac.th/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^