รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายธีระพัฒน์ หมื่นบาล

กลุ่มบุคลากรหน่วยบริหารทั่วไป บริหารความเสี่ยงอาคารและสถานที่

ตำแหน่งช่างซ่อม

รายละเอียด

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์

อีเมล

^