รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางนันทิกา แสงเจริญกุล

กลุ่มบุคลากรหน่วยวิทยบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาลและงานพัฒนานักนักศึกษา

รายละเอียด

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์

อีเมล

^