รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางวรารัตน์ ทิพย์รัตน์

กลุ่มบุคลากรสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 256

อีเมลwararatt@bcnt.ac.th

^