รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางไพจิตร พุทธรอด

กลุ่มบุคลากรสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลขิต้วช

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 146

อีเมลpaijit@bcnt.ac.th

^