รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางดวงแข รักไทย

กลุ่มบุคลากรสาขาพื้นฐานการพยาบาลการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 119

อีเมลduangkhae.r@bcnt.ac.th

^