รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุริยา ยอดทอง

กลุ่มบุคลากรสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลขิต้วช

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 146

อีเมลsuriyay@bcnt.ac.th

^