รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวพัชราภรณ์ ตุลยกุล

กลุ่มบุคลากรสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 256

อีเมลphatcharapontu@bcnt.ac.th

^