รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางชุติกาญจน์ แซ่ตั้น

กลุ่มบุคลากรสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรถ์

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 200

อีเมลchuttikarn@bcnt.ac.th

^