รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางธิดารัตน์ สุภานันท์

กลุ่มบุคลากรรองผู้อำนวยการ

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 122

อีเมลtidarat@bcnt.ac.th

^