รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวเพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก

กลุ่มบุคลากรสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 144

อีเมลpennapape@bcnt.ac.th

^