รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวอิงหทัย ดำจุติ

กลุ่มบุคลากรสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรถ์

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 200

อีเมลinghathai@bcnt.ac.th

^