รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวกาญจณา พรหมทอง

กลุ่มบุคลากรสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 256

อีเมลkanchanapr@bcnt.ac.th

^