รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางจรูญรัตน์ รอดเนียม

กลุ่มบุคลากรรองผู้อำนวยการ

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 118

อีเมลyanat@bcnt.ac.th

^