รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวธนภรณ์ ศักดิ์แก้ว

กลุ่มบุคลากรสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 144

อีเมลthanaporn@bcnt.ac.th

^