รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพีรวิชญ์ สุวรรณเวลา

กลุ่มบุคลากรสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 256

อีเมลperawit@bcnt.ac.th

^