รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวเสาวภา ย้อยแสง

กลุ่มบุคลากรหน่วยพัสดุ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 120

อีเมลsaowapa.y@bcnt.ac.th

^