รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสันทัด เลิศพลังเวทย์

กลุ่มบุคลากรหน่วยบริหารทั่วไป บริหารความเสี่ยงอาคารและสถานที่

ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 139

อีเมล

^