รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายประยูร เซ่งหลี

กลุ่มบุคลากรหน่วยบริหารทั่วไป บริหารความเสี่ยงอาคารและสถานที่

ตำแหน่งช่างไม้

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 139

อีเมล

^