รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสุพรรณี ทองคำ

กลุ่มบุคลากรหน่วยการเงินบัญชี

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 123

อีเมลsupannee@bcnt.ac.th

^