รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายประสิทธิ์ วัฒนเมธาวี

กลุ่มบุคลากรหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 136

อีเมลprasit@bcnt.ac.th

^