รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวประภาภรณ์ ชูพูล

กลุ่มบุคลากรหน่วยยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 106

อีเมล

^