รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวมรกต เรืองจิรัษเฐียร

กลุ่มบุคลากรหน่วยทะเบียนวัดและประเมินผล

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 257

อีเมลmorakot@bcnt.ac.th

^