รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางกิ่งแก้ว ภัตศรี

กลุ่มบุคลากรหน่วยบริการวิชาการ

ตำแหน่งพี่เลี้ยง

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 116

อีเมลkingkaew@bcnt.ac.th

^