รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวเย็นตา ขวัญนิมิตร

กลุ่มบุคลากรหน่วยทะเบียนวัดและประเมินผล

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 257

อีเมลyenta@bcnt.ac.th

^