รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางพิไลพร สิงห์โค

กลุ่มบุคลากรหน่วยวิจัยและนวัตกรรม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 118

อีเมล

^