รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวจิราภรณ์ ชูสิงห์

กลุ่มบุคลากรหน่วยบริการวิชาการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 252

อีเมลjiraporn.ch@bcnt.ac.th

^