รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายยุทธภูมิ ศิวคุณารักษ์

กลุ่มบุคลากรหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 130

อีเมลyutthapoom@bcnt.ac.th

^