รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางชุติมา ซ่อนกลิ่น

กลุ่มบุคลากรหน่วยบริหารทั่วไป บริหารความเสี่ยงอาคารและสถานที่

ตำแหน่งคนงาน

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 123

อีเมลchutima@bcnt.ac.th

^