รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวฐิตาภา แท่งทอง

กลุ่มบุคลากรหน่วยพัสดุ

ตำแหน่งปฏิบัติงานพัสดุ

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 123

อีเมล

^