รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวอรวรรณ พงศ์สุวรรณ

กลุ่มบุคลากรหน่วยการเงินบัญชี

ตำแหน่งปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 123

อีเมลorawan.p@bcnt.ac.th

^