รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวจิตตินันท์ สมประสงค์

กลุ่มบุคลากรหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์

อีเมล

^