หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

27 มิ.ย. 2565 0 104

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

27 มิ.ย. 2565 0 98

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร หน่วยทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ประจํา ปีงบประมาณ 2564 - 2568
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร หน่วยทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ประจํา ปีงบประมาณ 2564 - 2568

27 มิ.ย. 2565 0 107

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร หน่วยทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ประจํา ปีงบประมาณ 2564 - 2568

1
^