หน่วยวิจัยและนวัตกรรม

แนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคคลภายนอก
แนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคคลภายนอก

24 พ.ย. 2565 0 12

1. หลักการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 2. แนวทางการปฏิบัติการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของบุคคลภายนอก 3. การเตรียมเอกสารส่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน วพบ.ตรัง 4. ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของ วพบ. ตรัง 5. แบบการเขียนโครงการวิ

1
^